Programvaror

Nyheter för Matematik Grund

Man kan träna multiplikationstabellen på Webbmagistern. Se Multiplikationstab. och Multiplikation 1. Man kan även träna division på Multiplikation 2 och Multiplikation 3.


På webbplatsen Mattebegrepp på många språk finns pdf-filer för varje språk med svenska matematiska ord översatta till respektive språk.


Algebrax (zip-fil) är ett träningsprogram för algebra som fungerar i MS-DOS (eller emulator) och skall helst använda teckensnittet CP437.


Bra bok om problemlösning på grund- och tidig gymnasienivå: Liten guide för matematiska problemlösare (1993, 1997) av Bengt Ulin. Finns att låna på många bibliotek men kan finnas i magasinet (fråga bibliotekarierna).


Tidigare nationella prov


Kursplanen och kunskapskraven i A3-format


Aritm -- huvudräkningsträning.


Manual för miniräknaren Sharp EL-531WHsvenska och engelska. Det finns en emulator för en nyare version av miniräknaren (EL-W531H) som fungerar i Windows XP SP2 eller nyare: simulator531.zip.


Här finns en matematisk uppslagsbok på svenska: "Matematik minimum - Terminologi".
Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 2.5 Sverige Licens.

Kursböcker

  1. Matte Direkt 7 mp3
  2. Matte Direkt 8 mp3
  3. Matte Direkt 9 mp3
Valid CSS!