Easy 6502 Svenska

av Nick Morgan

översatt till svenska av Mikael O. Bonnier

Remixa mig på GitHub

Introduktion

I denna lilla bok jag ska visa dig hur du kommer igång att skriva 6502-assembler. 6502-processorn var massivt populär på sjuttio- och åttiotalet, och drev kända datorer som BBC Micro, Atari 2600, VIC-20, Commodore 64, Apple II, och Nintendo Entertainment System (NES). Bender i Futurama har en 6502-processor som hjärna. Även Terminator programmerades i 6502.

Så, varför skulle du vilja lära dig 6502? Det är ett dött språk, eller hur? Tja, det är latin också. Och de lär fortfarande ut det. Q.E.D.

(Faktiskt, jag har fått tillförlitlig information om att 6502-processorer fortfarande produceras av Western Design Center (WDC), så uppenbarligen är 6502 inte ett dött språk! Vem kunde tro det?)

Allvarligt talat, jag tycker det är värdefullt att ha en förståelse för assembler. Assembler är den lägsta nivån av abstraktion i datorer - den punkt där koden fortfarande är läsbar. Assembler översätter direkt till byte som sedan utförs av datorns processor. Om du förstår hur det fungerar, har du i princip blivit en datortrollkarl.

Varför 6502? Varför inte ett användbart assemblerspråk, som x86? Tja, jag tror inte att lära x86 är användbart. Jag tror inte att du någonsin kommer att behöva skriva assembler i ditt vanliga jobb - det är enbart en akademisk övning, något att utöka ditt sinne och ditt tänkande med. 6502 skrevs ursprungligen i en annan tid, en tid då de flesta av utvecklarna skrev assembler direkt, i stället för i dessa nymodiga högnivåprogrammeringsspråk. Så de var konstruerade för att skrivas av människor. Mer moderna assemblerspråk är tänkta att skrivas av kompilatorer, så låt oss lämna det till dem. Dessutom är 6502 kul. Ingen har någonsin kallat x86 kul.

Vårt första program

Låt oss dyka i! Den saken här nedan är en liten JavaScript 6502-assemblator och -simulator/emulator som jag anpassade för denna bok. Klicka Assemble och sedan Run att assemblera och köra snutten med assemblerkod.

Förhoppningsvis har det svarta området till höger nu tre färgade “pixlar” uppe till vänster. (Om detta inte fungerar, behöver du förmodligen uppgradera din webbläsare till en mer modern, som Chrome eller Firefox.)

Alltså, vad gör det här programmet egentligen? Låt oss gå igenom den med debuggern. Klicka Reset, kryssa sedan i Debugger-kryssrutan för att starta debuggern. Klicka Step en gång. Om du tittade noga, bör du ha märkt att A= ändras från $00 till $01 och PC= ändras från $0600 till $0602.

Alla tal med prefixet $ i 6502-assembler (och, i förlängningen, i denna bok) är i hexadecimalt (hex) format. Om du inte är bekant med hex-tal, rekommenderar jag att du läser Wikipedia artikeln. Allt som har # som prefix är verkliga, konkreta tal (# är i detta sammanhang den amerikanska mostvarigheten till förkortningen, no, d.v.s. numero). Alla andra tal (d.v.s. utan #) hänvisar till en minnesplats (d.v.s. en adress).

Utrustad med den kunskapen, bör du kunna inse att instruktionen LDA #$01 laddar hextalet $01 i register A (LoaD A med talet $01). Jag ska gå in mer i detalj på register i nästa avsnitt.

Klicka Step igen för att exekvera (d.v.s. utföra) den andra instruktionen. Den övre vänstra pixeln i simulatorns display bör nu vara vit. Denna simulator använder minnesadresserna $0200 till $05ff för att rita pixlar på sin skärm. Värdena $00 till $0f representerar 16 olika färger ($00 är svart och $01 är vit). Att lagra värdet $01 på adress $0200 ritar en vit pixel i övre vänstra hörnet. Detta är enklare än hur en verklig dator skulle lagra data i grafikminnet, men det får duga tills vidare.

Alltså, instruktionen STA $0200 lagrar värdet för A-registret i minnesaddressen $0200 (STore A i adressen $0200). Klicka Step ytterligare fyra gånger för att utföra resten av instruktionerna, och håll ett öga på A-registret, ty det ändrar sig.

Övningar

 1. Försök att ändra färgen på de tre pixlarna.
 2. Ändra en av bildpunkterna (d.v.s. pixlarna) så att den ritas i det nedre högra hörnet (adress $05ff).
 3. Lägg till fler instruktioner för att rita in extra bildpunkter på olika positioner med olika färger.

Register och flaggor

Vi har redan tittat lite på processorstatusavdelningen (avdelningen med A, PC m.fl.), men vad betyder allt detta?

Den första raden visar A-, X- och Y-registren (A kallas ofta “ackumulatorn”). Varje register innehåller en enda byte. De flesta operationerna arbetar på innehållet i dessa register.

‘SP’ är stackpekaren. Jag kommer inte gå igenom stacken ännu, men i grund och botten minskas detta registrer varje gång en byte läggs på stacken, och ökas när en byte plockas upp från stacken.

PC är programräknaren - det är så processorn vet vid vilken punkt i programmet den är just nu. Det är som den aktuella raden i ett körande skript. I JavaScript-simulatorn assembleras koden med början på minnesadress $0600, så PC börjar alltid där.

Den sista delen visar processorflaggor. Varje flagga är en bit, så alla sju flaggor lever i en enda byte. Flaggorna ställs in av processorn för att ge information om den föregående instruktionen. Mer om det senare. Läs mer om register och flaggor här.

Instruktioner

Instruktionerna i assembler är som en liten uppsättning fördefinierade funktioner. Alla instruktioner tar noll eller ett argument. Här är några kommenterade källkoder för att introducera några olika instruktioner:

Assemblera koden, slå sedan på debuggern och stega igenom koden, titta då på A- och X-registret. Något lite underligt händer på raden ADC #$c4. Du förväntade dig kanske att lägga till $c4 till $c0 skulle ge $184, men denna processor ger resultatet som $84. Vad pågår här?

Problemet är, $184 är för stort för att passa i en enda byte (max är $ff), och registren kan endast lagra en enda byte. Det är dock OK; processorn är faktiskt inte dum. Om du tittade tillräckligt noga, märkte du att carry-flaggan (d.v.s. minnessiffran) sattes till 1 efter denna operation. Så det är så du vet.

I simulatorn nedan skriv in (inte klistra in) följande kod:

LDA #$80
STA $01
ADC $01

En viktig sak att notera här är skillnaden mellan ADC #$01 och ADC $01. Den första adderar värdet $01 till A-registret, men den andra adderar värdet lagrat på minnesplats $01 till A-registret.

Assemblera, kryssa i Monitor-kryssrutan, stega sedan igenom dessa tre instruktioner. Monitorn visar en del av minnet, och kan vara till hjälp för att visualisera exekveringen av programmen. STA $01 lagrar värdet på A-registret på minnesplats $01 och ADC $01 adderar värdet lagrat i minnesplats $01 till A-registret. $80 + $80 skall motsvara $100, men eftersom det är större än en byte, sätts A-registret till $00 och carry-flaggan sätts. Förutom detta sätts dock zero-flaggan (d.v.s. nollflaggan). Zero-flaggan sätts av alla instruktioner där resultatet är noll.

En fullständig lista över 6502 instruktionsuppsättning är tillgängliga här och här (jag brukar hänvisa till bägge sidorna enär de har sina styrkor och svagheter). Dessa sidor anger argument till varje instruktion, vilka register de använder, och vilka flaggor som de sätter. De är din bibel.

Övningar

 1. Du har sett TAX Du kan nog gissa vad TAY, TXA och TYA gör, men skriv lite kod för att testa dina antaganden.
 2. Skriv om det första exemplet i detta avsnitt för att använda Y-registret i stället för X-registeret.
 3. Motsatsen till ADC är SBC (SuBtrahera med Carry (d.v.s. lån)). Skriv ett program som använder denna instruktion.

Villkorliga hopp

Hittills har vi bara kunnat skriva grundläggande program utan villkorliga hopp. Låt oss ändra på det.

6502 assembler har en massa hoppinstruktioner, som alla hoppar baserat på om vissa flaggor är satta eller inte. I det här exemplet kommer vi att titta på BNE: “Hoppa om inte lika” (en. “Branch on Not Equal”).

Först laddar vi värdet $08 i X-registret. Nästa rad är en etikett. Etiketter markerar bara vissa punkter i ett program så att vi kan gå tillbaka till dem senare. Efter etiketten minskar (dekrementerar) vi X med 1, lagrar det i $0200 (övre, vänstra pixeln), och jämför det sedan med värdet $03. CPX jämför värde i X-registret med ett annat värde. Om de två värdena är lika, sätts Z-flaggan till 1, annars sätts den till 0.

Nästa rad, BNE minska, flyttar exekveringen till minska-etiketten om den så kallade Z-flaggan är satt till 0 (vilket betyder att de två värdena i CPX-jämförelsen inte var lika), annars gör den ingenting och vi lagrar X i $0201, och sen avslutar vi programmet.

I assembler brukar man använda etiketter tillsammans med hoppinstruktioner. När en sådan assemblerats så omvandlas etiketten till en en-byte relativ förflyttning (ett antal byte att hoppa bakåt eller framåt från nästa instruktion) så hoppinstruktioner som börjar på B (en. Branch, d.v.s. sv. förgrena) kan bara gå framåt och tillbaka i ett intervall på 256 byte. Detta betyder att de endast kan användas för att förflytta sig omkring i lokal kod. För att förflytta längre måste du använda långhoppinstruktionerna som börjar på J (en. Jump, sv. hoppa).

Övningar

 1. Motsatsen till BNE är BEQ. Försök att skriva ett program som använder BEQ.
 2. BCC och BCS (“hoppa om minnessiffran är nollställd” (en. “branch on carry clear”) och “hoppa om minnessiffran är satt” (en. “branch on carry set”)) används för att hoppa baserat på carry-flaggan. Skriv ett program som använder en av dessa två.

Adresseringssätt

6502 använder en 16-bitars adressbuss, vilket innebär att det finns 65536 bytes minne tillgängligt för processorn. Kom ihåg att en byte representeras av två hex-tecken, så minnesadresserna anges i allmänhet som $0000 - $ffff. Det finns olika sätt att hänvisa till dessa minnesadresser, vilket beskrivs i detalj nedan.

Tillsammans med alla dessa exempel kan du tycka att det underlättar att använda minnesmonitorn för att se när minnet ändras. Monitorn tar en utgångsadress och antalet byte som visas från den adressen. Båda dessa är hex-värden. Till exempel, för att visa 16 byte minne från $c000, ange c000 och 10 i Start respektive Length.

Absolut: $c000

Med absolut adressering, används den fullständiga minnesadressen som argument till instruktionen. Till exempel:

STA $c000 ;Lagra värdet i ackumulatorn på minnesadress $c000

Noll-sida: $c0

Alla instruktioner som stödjer absolut adressering (med undantag för långhoppinstruktionerna) har också möjlighet att ta en en-byte adress. Denna typ av adressering kallas “noll-sida” - bara den första sidan (de första 256 byte) av minnet är tillgängligt. Detta är snabbare, eftersom endast en byte behöver slås upp, och tar även upp mindre plats i den assemblerade koden (d.v.s. maskinkoden).

Noll-sida,X: $c0,X

Det är här som adressering blir intressant. I detta läge är en nollsidesadress given, och sedan läggs värdet för X-registret till. Här är ett exempel:

LDX #$01  ;X är $01
LDA #$aa  ;A är $aa
STA $a0,X ;Lagra värdet av A i minnesadress $a1
INX    ;Öka X med 1
STA $a0,X ;Lagra värdet av A i minnesadress $a2

Om resultatet av additionen är större än en enda byte, så går adressen runt. Till exempel:

LDX #$05
STA $ff,X ;Lagra värdet av A i minnesadress $04

Noll-sida,Y: $c0,Y

Detta motsvarar noll-sida,X, men kan bara användas med LDX och STX.

Absolut,X och absolut,Y: $c000,X och $c000,Y

Dessa är absolutadresseringsversionerna av noll-sida,X och noll-sida,Y. Till exempel:

LDX #$01 
STA $0200,X ;Lagra värdet av A på minnesadress $0201

Omedelbar: #$c0

Omedelbar adressering handlar inte direkt om minnesadresser - detta är det adresseringssätt där faktiska värden används. Till exempel, LDX #$01 laddar värdet $01 i X-registret. Det är väldigt annorlunda jämfört med noll-sideinstruktionen LDX $01 som läser in värdet från minnesadress $01 i X-registret.

Relativ: $c0 (eller etikett)

Relativ adressering används för hoppinstruktioner. Dessa instruktioner tar en enda byte, som används som en förskjutning från den följande instruktionen.

Assemblera följande kod, klicka sedan på Hexdump-knappen för att se den assemblerade koden.

Hexkoden bör se ut ungefär så här:

a9 01 c9 02 d0 02 85 22 00 

a9 och c9 är processor-opkoder för omedelbart adresserade LDA respektive CMP. 01 och 02 är argumenten till dessa instruktioner. d0 är opkoden för BNE, och dess argument är 02. Det innebär att “hoppa över nästa två byte” (85 22, den assemblerade versionen av STA $22). Försök att redigera koden så att STA tar en två-byte absolut adress i stället för en enda byte noll-sideadress (t.ex. ändra STA $22 till STA $2222). Assemblera om koden och titta på hexdumpen igen (klicka på Hexdump) - argumentet till BNE ska nu vara 03, eftersom instruktionen som processorn skall hoppa över nu är tre byte lång.

Implicit

Vissa instruktioner hanterar inte minnesadresser (t.ex. INX - öka (d.v.s. inkrementera) X-registret). Dessa sägs ha implicit (eller underförstådd) adressering - argumentet är inbyggt i instruktionen.

Indirekt: ($c000)

Indirekt adressering använder en absolut adress för att slå upp en annan adress. Den första adressen ger den minst signifikanta byten i adressen, och den följande byten ger den mest signifikanta byten. Detta kan vara svårt att förstå, så här är ett exempel:

I detta exempel innehåller $f0 värdet $01 och $f1 innehåller värdet $cc. Instruktionen JMP ($00f0) får processorn att slå upp de två byten på $f0 och $f1 ($01 och $cc) och sätta ihop dem för att bilda adressen $cc01, som blir den nya programräknaren. Assemblera och stega igenom programmet ovan för att se vad som händer. Jag ska prata mer om JMP i avsnittet om Långa hopp.

Indexerad indirekt: ($c0,X)

Den här är ganska konstig. Det är som en korsning mellan noll-sida,X och indirekt. I grund och botten tar du noll-sidans adress, lägger till värdet av X-registret, använder sedan summan för att slå upp en två-byte adress. Till exempel:

Minnesadresserna $01 och $02 innehåller värdena $05 respektive $06. Tänk på ($00,X) som ($00+X). I detta fall är X lika med $01, så detta förenklas till ($01). Härifrån fortgår det som vid normal indirekt adressering - de två byten vid $01 och $02 ($05 och $06) slås upp för att bilda adressen $0605. Detta är den adress som Y-registret lagrades i i den tidigare instruktionen, så A-registret får samma värde som Y, om än genom en omfattande omväg. Du kommer inte att se denna ofta.

Indirekt indexerad: ($c0),Y

Indirekt indexerad är som indexerad indirekt men mindre galen. I stället för att addera X-registret till adressen innan avreferering, så avrefereras noll-sidans adress, och Y-registret adderas till den resulterande adressen.

I detta fall, ($01) slår upp de två byten i $01 och $02: $03 och $07. Dessa utgör adressen $0703. Värdet på Y-registret läggs till den här adressen för att ge den slutliga adressen $0704.

Övning

 1. Försök att skriva kodsnuttar som använder sig av var och en av 6502:s adresseringssätt.    Kom ihåg att du kan använda monitorn för att titta på en del av minnet.

Stacken

Stacken i en 6502-processor är precis som alla andra stackar (d.v.s. travar/högar) - värden läggs/trycks (“pushas”) på den och lyfts/dras (“poppas”, eller “pullas” i 6502-språkbruk) av den. Det aktuella djupet för stacken mäts av stackpekaren, ett särskilt register. Stacken bor i minnet mellan $0100 och $01ff. Stackpekaren är initialt $ff, vilket pekar på minnesadress $01ff. När en byte skjuts på stacken, så blir stackpekaren $fe, eller minnesadress $01fe, och så vidare.

Två av stackinstruktionerna är PHA och PLA, “PusH Ackumulator” och “PulL Ackumulator”. Nedan är ett exempel på dessa två i aktion.

X lagrar pixelfärgen, och Y lagrar positionen för den aktuella pixeln. Den första loopen ritar den aktuella färgen som en pixel (via A-registret), pushar färgen till stacken, ökar sedan färgen och positionen med ett. Den andra loopen poppar stacken, ritar den poppade färgen som en bildpunkt, och ökar sedan positionen. Som man kan förvänta skapar detta ett speglat mönster.

Långa hopp och subrutiner

Långa hopp är som villkorliga hopp men med två huvudsakliga skillnader. För det första, långa hopp utförs inte villkorligt, för det andra, de tar en två-byte absolut adress. För små program, är denna andra detalj inte särskilt viktig, eftersom du oftast använder etiketter och assembleraren räknar ut rätt minnesadress med hjälp av etiketten. För större program är dock långa hopp det enda sättet att flytta körningen från en del av koden till en annan.

JMP

JMP är ett ovillkorligt långt hopp (en. JuMP). Här är ett mycket enkelt exempel för att visa det i aktion:

JSR/RTS

JSR och RTS (“hopp (en. Jump) till SubRutin” och “ReTur från Subrutin/underprogram”) är en dynamisk duo som man brukar se tillsammans. JSR används för att hoppa från den aktuella adressen till en annan del av koden. RTS återgår till föregående position. Detta är i princip som att anropa en funktion och återvända/returnera.

Processorn vet vart den skall återvända eftersom JSR lägger/pushar adressen minus ett för nästa instruktion på stacken innan den hoppar till den givna adressen. RTS lyfter/poppar av denna adress, adderar ett till den, och hoppar till den adressen. Ett exempel:

Den första instruktionen gör så att körningen hoppar till init-etiketten. Detta sätter X, och sedan återvänder vi till nästa instruktion, JSR loopa. Denna hoppar till loopa-etiketten, som ökar X med ett tills det är lika med $05. Efter detta återvänder vi till nästa instruktion, JSR avsluta, som hoppar till slutet av filen. Detta illustrerar hur JSR och RTS kan användas tillsammans för att skapa modulär kod.

Skapa ett spel

Låt oss nu se till att all denna kunskap kommer till nytta, och göra ett spel! Vi ska göra en riktigt enkel version av det klassiska spelet “Masken”/“Ormen” (en. “Snake”).

Simulator-fönstret nedan innehåller hela källkoden till spelet. Jag ska förklara hur det fungerar i de följande avsnitten. I detta program är etiketterna på originalspråket: engelska.

Willem van der Jagt har gjort en fullständigt kommenterad gist av denna källkod (på engelska), så följ med i den för fler detaljförklaringar.

Övergripande struktur

Efter det första blocket med kommentarer (rader som börjar med semikolon), så är de första två raderna:

jsr init
jsr loop

init och loop är bägge subrutiner. init initierar speltillståndet, och loop är den viktiga spelslingan.

Själva loop-subrutinen anropar bara ett antal subrutiner sekventiellt, innan den loopar tillbaka till sig själv:

loop:
 jsr readkeys
 jsr checkCollision
 jsr updateSnake
 jsr drawApple
 jsr drawSnake
 jsr spinwheels
 jmp loop

Först kontrollerar readkeys om en av riktningsknapparna (W, A, S, D) har tryckts ner, och om så är fallet, så ställs riktningen på masken/ormen in i enlighet därmed. Sedan kontrollerar checkCollision om ormen kolliderade med sig själv eller med äpplet. updateSnake uppdaterar den interna representationen av ormen, baserat på dess riktning. Därefter ritas äpple och orm. Slutligen får spinWheels processorn att göra en del fördröjningsarbete, för att hindra spelet från att köra för fort. Tänk på det som ett sov-kommando. Spelet fortsätter att köra tills ormen kolliderar med väggen eller med sig själv.

Hur nollsidan används

Minnets nollsida används för att lagra ett antal speltillståndsvariabler, som noteras i kommentarssektionen överst i spelet. Allt i $00, $01 och $10 och uppåt är par av bytes som representerar en två-byte minnesadress som kommer att slås upp med hjälp av indirekt adressering. Dessa minnesadresser kommer alla att vara mellan $0200 och $05ff - den del av minnet som motsvarar simulatorns skärm. Till exempel, om $00 och $01 innehöll värdena $01 och $02, skulle de hänvisa till den andra bildpunkten på skärmen ($0201 - kom ihåg, den minst signifikanta byten kommer först vid indirekt adressering).

De första två byten lagrar placeringen av äpplet. Denna uppdateras varje gång ormen äter äpplet. Byte $02 innehåller den aktuella riktningen. 1 betyder upp, 2 höger, 4 ner och 8 vänster. Resonemanget bakom dessa siffror kommer att framgå senare.

Slutligen, byte $03 innehåller den aktuella längden på ormen, i form av antal byte i minnet vid adressen $10 (så att en längd på 4 betyder 2 bildpunkter).

Initialisera

init-subrutinen anropar två subrutiner: initSnake och generateApplePosition. initSnake ställer in ormens riktning, längd och laddar därefter de ursprungliga minnesadresserna för ormens huvud och kropp. Byte-paret vid $10 innehåller huvudets skärmposition, och paret på $12 innehåller positionen av det enda kroppssegmentet, och $14 innehåller positionen av svansen (svansen är det sista segmentet av kroppen och ritas i svart för att hålla ormen i rörelse). Detta händer i följande kod:

lda #$11
sta $10
lda #$10
sta $12
lda #$0f
sta $14
lda #$04
sta $11
sta $13
sta $15

Detta laddar värdet $11 i minnesadress $10, värdet $10 i $12 och $0f i $14. Den laddar sedan värdet $04 in $11, $13 och $15. Detta leder till detta i minnet:

0010: 11 04 10 04 0f 04

som representerar de indirekt-adresserade minnesadresserna $0411, $0410 och $040f (tre pixlar i mitten av displayen). Jag betonar kanske denna sak överdrivet, men det är viktigt att till fullo greppa hur indirekt adressering fungerar.

Nästa subrutin, generateApplePosition ställer in äpplets läge till en slumpmässig position på skärmen. Först laddar det en slumpmässig byte till ackumulatorn ($fe är en slumpgenerator i denna simulator). Detta lagras i $00. Därefter laddas en annan slumpmässig byte in i ackumulatorn, som sedan AND-as (d.v.s. bitvis och) med värdet $03. Detta avsnitt behöver nu en liten avstickare.

Hexvärdet $07 representeras i binär form som 00000111. AND opkoden genomför en bitvis och (en. and) av argumentet med ackumulatorn. Till exempel, om ackumulatorn innehåller det binära talet 01010101, då blir resultatet av AND med 00000111 blir 00000101.

Resultatet av AND #$03 är att maska de två minst signifikanta bitararna i ackumulatorn, och sätta de andra till noll. Detta konverterar ett tal i intervallet 0–255 till ett tal i intervallet 0–3.

Efter detta adderas värdet 2 till ackumulatorn, för att skapa ett slutligt, slumpvist tal i området 2–5.

Resultatet av denna subrutin är att ladda en slumpmässig byte i $00, och ett slumpmässigt tal mellan 2 och 5 i $01. Eftersom den minst signifikanta byten kommer först med indirekt adressering, leder detta till en minnesadress mellan $0200 och $05ff: det exakta intervallet som används för att rita på skärmen.

Spel-loopen

Nästan alla spel har i sin kärna en spel-loop. Alla spel-loopar har samma grundläggande form: acceptera användarinmatning, uppdatera speltillståndet, och rita speltillståndet. Denna loop är inte annorlunda.

Läs inmatningen

Den första subrutinen, readKeys, tar på sig jobbet att acceptera användarinmatningen. Minnesadressen $ff lagrar ASCII-koden för den senaste knapptryckningen i denna simulator. Värdet laddas in i ackumulatorn, jämförs sedan med $77 (hex-koden för W), $64 (D), $73 (S) och $61. Om någon av dessa jämförelser är framgångsrika, hoppar programmet till det lämpliga avsnittet. Varje avsnitt (upKey, rightKey o.s.v.) kontrollerar först för att se om den aktuella riktningen är motsatsen till den nya riktningen. Detta kräver en annan liten avstickare.

Som nämnts tidigare, representeras de fyra riktningarna internt av talen 1, 2, 4 och 8. Vart och ett av dessa tal är en potens av 2, och därmed är de representerade av ett binärt tal med en enda 1:

1 => 0001 (upp)
2 => 0010 (höger)
4 => 0100 (ner)
8 => 1000 (vänster)

BIT-opkoden liknar AND, men beräkningen används endast för att sätta nollflaggan - det faktiska resultatet kastas. Nollflaggan sätts endast om resultatet av att AND-a ackumulatorn med argumentet är noll. När vi tittar på potenser av två, kommer nollflaggan endast ställas in om de två talen inte är desamma. Till exempel är 0001 AND 0001 inte noll, men 0001 AND 0010 är noll.

Vi undersöker fallet upKey. Om den aktuella riktningen är nedåt (4), kommer bittestet vara noll. BNE betyder “hoppa om nollflaggan är nollställd”, så i detta fall vi kommer hoppa till illegalMove, som bara återvänder från subrutinen. Annars lagras den nya riktningen (1 i detta fall) på den avsedda minnesadressen.

Uppdatera speltillståndet

Nästa subrutin, checkCollision, anropar checkAppleCollision och checkSnakeCollision. checkAppleCollision bara kontrollerar om de två byte som lagrar positionen av äpplet matchar de två byte som lagrar positionen av huvudet. Om de gör det, ökas längden och en ny äppleposition genereras.

checkSnakeCollision loopar igenom ormens kroppssegment och kontrollerar varje byte-par mot huvudparet. Om det finns en matchning, då är spelet över.

Efter kollisionsdetektering, uppdaterar vi ormens position. Detta görs på en hög nivå som så här: För det första, flytta varje byte-par av kroppen upp en position i minnet. För det andra, uppdatera huvuded enligt den aktuella riktningen. Slutligen, om huvudet är utanför ramen, hantera det som en kollision. Jag ska illustrera detta med lite ASCII-konst. Varje par av hakparenteser innehåller en x,y-koordinat snarare än ett byte-par för enkelhets skull.

 0  1  2  3  4
Huvud        Svans

[1,5][1,4][1,3][1,2][2,2]  Utgångsläge

[1,5][1,4][1,3][1,2][1,2]  Värdet av (3) kopieras in i (4)

[1,5][1,4][1,3][1,3][1,2]  Värdet av (2) kopieras in i (3)

[1,5][1,4][1,4][1,3][1,2]  Värdet av (1) kopieras in i (2) 

[1,5][1,5][1,4][1,3][1,2]  Värdet av (0) kopieras in i (1) 

[0,5][1,5][1,4][1,3][1,2]  Värdet av (0) uppdateras utifrån riktning

På en låg nivå, är denna subrutin något mer komplex. Först laddas längden in i X-registret, som sedan minskas. Strängen nedan visar utgångsminnet för ormen.

Minnesadress: $10 $11 $12 $13 $14 $15

Värde:    $11 $04 $10 $04 $0f $04

Längden initieras till 4, så X börjar som 3. LDA $10,x laddar värdet i $13 in i A, sedan STA $12,x lagrar detta värde i $15. X minskas, och vi loopar. Nu är X lika med 2 , så vi laddar $12 och sparar det i $14. Detta loopar så länge X är positivt (BPL betyder “hoppa om positivt”).

När värdena väl har skiftats ormen ned, måste vi räkna ut vad som ska göras med huvudet. Riktningen är laddas först in i A. LSR betyder “logisk skift höger”, eller “flytta alla bitar ett steg åt höger”. Den minst signifikanta biten skiftas in i carry-flaggan. Så om ackumulatorn är 1, efter LSR är den 0, med carry-flaggan satt (d.v.s. ettställd).

För att testa om riktningen är 1, 2, 4 eller 8, skiftar koden ständigt höger tills carry är satt. En LSR betyder “upp”, två betyder “höger” o.s.v.

Nästa bit uppdaterar ormens huvud beroende på riktning. Detta är förmodligen den mest komplicerade delen av koden, och det beror helt på hur minnesaddresser motsvarar skärmkoordinater. Så låt oss titta på det mer i detalj.

Du kan tänka på skärmen som fyra horisontella band av 32 × 8 pixlar. Dessa remsor motsvarar $0200-$02ff, $0300-$03ff, $0400-$04ff och $0500-$05ff. De första raderna av bildpunkter är $0200-$021f, $0220-$023f, $0240-$025f o.s.v.

Så länge man rör sig inom ett av dessa horisontella band, är saker enkla. Till exempel, för att flytta höger, öka bara den minst signifikanta byten (t.ex. $0200 blir $0201). För att gå ner, lägg till $20 (t.ex. $0200 blir $0220). Vänster och uppåt är det omvända.

Att gå mellan remsorna är mer komplicerat, eftersom vi även måste ta hänsyn till den mest signifikanta byten. Till exempel, att gå ner från $02e1 bör leda till $0301. Lyckligtvis är det ganska lätt att åstadkomma. Att addera $20 till $e1 resulterar i $01 och sätter carry-biten. Om carry-biten blev satt, vet vi att vi också måste öka den mest signifikanta byten.

Efter ett steg i varje riktning, måste vi också kontrollera om huvudet skulle hamna utanför ramen. Detta hanteras på olika sätt för varje riktning. För vänster och höger, kan vi kontrollera om huvudet i praktiken har “gått runt”. Att gå höger från $021f genom att öka den minst signifikanta byten skulle leda till $0220, men detta innebär faktiskt att hoppa från den sista pixeln i den första raden till den första pixeln i den andra raden. Så varje gång vi går åt höger, måste vi kontrollera om den nya minst signifikanta byten är en multipel av $20. Detta görs med hjälp av en bitkontroll mot masken $1f. Förhoppningsvis ska illustrationen nedan visa hur maskering av de lägsta 5 bitarna avslöja om ett tal är en multipel av $20 eller inte.

$20: 0010 0000
$40: 0100 0000
$60: 0110 0000

$1f: 0001 1111

Jag kommer inte att förklara ingående hur varje riktning fungerar, men förklaringen ovan bör ge dig tillräckligt för att kunna reda ut det med lite iakttagelser.

Rita upp spelet

Eftersom speltillståndet lagras i termer av pixeladresser, är uppritningen av spelet mycket enkel. Den första subrutinen, drawApple, är extremt enkel. Den sätter Y till noll, laddar en slumpmässig färg i ackumulatorn, sen lagrar den detta värde i ($00),y. $00 är där äpplets adress lagras, så ($00),y avrefereras till denna minnesadress. Läs avsnittet “Indirekt indexerad” i Adresseringssätt för mer information.

Härnäst kommer drawSnake. Denna är också ganska enkel. X sätts till noll och A till ett. Vi lagrar sedan A i ($10,x). $10 lagrar huvudets två byte-adress, så det ritar en vit pixel på den aktuella huvudpositionen. Därefter laddar vi $03 i X. $03 lagrar längden på ormen, så ($10,x) kommer i detta fall att vara läget för svansen. Eftersom A är noll nu, ritar detta en svart pixel över svansen. Eftersom bara huvudet och svansen på ormen flyttas, är detta tillräckligt för att hålla ormen i rörelse.

Den sista subrutinen, spinWheels, är bara där för att spelet skulle gå för snabbt annars. Allt spinWheels gör är att räkna ner X från noll tills den blir noll igen. Den första dex slår runt, vilket gör X lika med #$ff.

Gå vidare

Hela detta avsnitt är författat av översättaren. Här finns ett labyrintspel för Easy 6502 på engelska och här finns ännu fler program som fungerar i Easy 6502. 6502 är en tidig, populär processor från 70-talet som också är liten: ca 3500 transistorer (Z80 har ca 8500; i386, ca 275000; ARMv7-A, ca 26000000). Man kan lätt få in en 6502 i en FPGA-krets, men jag vet inte om den är den bästa processorn i sin storleksklass för FPGA.

Resurserna i detta stycke är på engelska. Hur som helst, anledningen till att jag valde att göra en resurs som lär ut 6502 var att jag hittade webbplatsen som jag översatte och att processorn är väl utforskad på t.ex. http://www.visual6502.org/JSSim/ (några som löste upp en 6502 i syra). Det finns även andra inlärningsresurser för 6502, t.ex. http://jbit.sourceforge.net/ som finns för mobiler med J2ME/Java ME, datorer med Linux och Windows, m.fl. system, se https://github.com/efornara/jbit/wiki. Dessutom kan man köpa en begagnad Commodore 64 (C64/VIC64) inklusive bandspelare för endast ca 200 kr på auktionswebbplatser. Man kan sedan använda en kassettadapter för bilstereo för att överföra programmen från en PC:s hörlursutgång till C64:an.

Man kan lära sig mer om 6502-assembler för specifikt (emulerad) C64 men på engelska, se http://digitalerr0r.wordpress.com/category/commodore-64/. Börja med inlägget längst ner. Kursen är visserligen för Windows men jag har även kunnat köra den i Linux för x86 och den fungerar troligen även på Mac OS X för x86. Det går även att utveckla spel till 8-bitars NES, se Game Development for the 8-bit NES.

Det finns också en online-kurs i programspråket C för C64 som använder Linux men på tyska, se C Lernen mit cc65 und C64.

Det finns böcker på svenska om 6502-programmering. Nyligen auktionerades en barnbok om 6502- och Z80-programmering ut på Tradera:
Maskinkod och Assembler” av Lisa Watts och Mike Wharton.
Jag har läst den och då lånade jag den från Malmö stadsbibliotek.

Andra böcker om 6502-assembler på svenska:
Programmera 6502” av Rodnay Zaks.
Mastercod för VIC-64” av David Lawrence och Mark England.
Jag har länkat till universitetsbibliotek men böckerna kan även finnas på folkbibliotek.

Det finns ett forum för programmering av Commodore 64 på svenska och där kan man också få hjälp med sina program i 6502-assembler eller C, se Commodore 64 ‹ Programmering/prog.-verktyg.